Eğitimler

Ruh sağlığı alanında çalışmak, özellikle çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara eşlik etmek, yaşam boyu eğitimini sürdürme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Zorlu şartlar  sürekli gelişme zorunluluğunu oluşturuyor.

            Asistanlığım sırasında Ana bilim dalımızca düzenlenen Anababa Okulları’ndan başlayarak tüm mesleki deneyimlerimde bu gerekliliği ben de hissettim. Bu nedenledir ki, uzmanlığımı tamamladıktan sonra da birçok meslektaşım gibi psikoterapi eğitimlerime devam ettim.

            2.5 yıl Odağ Vakfı Teorik Psikanaliz Eğitimi

            8 yıl Psikodrama Eğitimi

            EMDR

            Monodrama ve Oyun Terapisi severek aldığım ve uygulamalarıma dahil ettiğim eğitimlerimdir.

            Geriye dönüp baktığımda renkli ve zorlu  bulduğum mesleki yaşantımda danışanlarıma, anne babalara yardımcı olabilmek amacımda bu eğitimlerin bana büyük bir katkısı oldu. Ömür boyu da sürmesini diliyorum.