Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk danışmanlığında temel hedef, yaşadıkları sorunları ifade etmekte zorlanan ve duygularını yetişkinlerden farklı yollarla gösterebilen çocukların aileyleriyle işbirliği yaparak onların yaşadıkları duygusal, davranışsal problemlerin anlaşılmasına ve önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Çocuk danışmanlığında çalışılan belli başlı bazı konular;

Uyum problemleri

Akran ilişkileri

Davranışsal sorunlar

Yeme problemleri

Tuvalet eğitimi

Uyku problemleri

Korku ve Kaygılar

Aile ilişkileri

Kardeş kıskançlığı

Sınav kaygısı

Akademik sorunlar

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçişin çok hızlı olduğu dolayısıyla da fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal gelişimin çok hızlı yaşandığı, tüm keyifli yanlarına rağmen zorlayıcı da olabilen bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile ve çocuklar bu hızlı değişime uyum sağlamakta zaman zaman zorlanabilir. Ergen danışmanlığında amacımız, çocuğun bu süreçte yaşadığı aile ve toplumsal çatışmalara rehberlik ederek uyum ve davranışla ilgili yaşadığı zorlantılı durumların çözülmesini ve önlenmesini yardımcı olmaktır.

Ergen Danışmanlığında çalışılan konular;

Dikkat eksikliği

Öfke Sorunları ve Öfke kontrolü

Problem çözme becerileri

Aile ilişkileri

Akran ilişkileri

Okul ve akademik sorunlar

Uyum problemleri

Davranış problemleri

Sınav kaygısı

Sosyal fobi /kaygı